Programi treninga

Treninge delimo prema cilju koji želi da se postigne – redukovanje telesne mase, poboljšanje kondicije, sportske pripreme; i prema broju vežbača – pojedinačni i grupni treninzi. Tipovi treninga i broj vežbača se mogu kombinovati bez bilo kakvog ograničenja.

Dva zlatna pravila koje važi za sve treninge:

  1. Vežbač uvek radi spram svojih mogućnosti: Dobro je kada postoji motivacija i jaka želja da se postignu rezultati. Ali isto tako je potrebno znati koja je vaša granica. Do rezultata se ne dolazi preko noći, već ponavljanjem i postepenim povećanjem opterećenja.
  2. Za svaki trening tipovi vežbi i broj ponavljanja se prilagođavaju vežbaču: Napredak vežbača se prati konstantno. Spram napretka, prilagođavaju se tipovi i težina vežbi, kao i broj ponavljanja. Na ovaj način vežbači znaju da napreduju, a u isto vreme da se zadrži optimalan nivo opterećenja.

 

TRENING U PARU

Program “Vežbanje u paru” prilagođen je osobama koje vole da vežbaju sa još jednom osobom. Program “u paru” podrazumeva individualni pristup za svakog vežbača ponaosob – za svakog vežbača se kreira plan treninga, ali su određene vežbe kreirane tako da oba vežbača učestvuju. Idealno je za parove, koji na taj način provode vreme zajedno i mogu da se međusobno bodre.

Vežbe mogu biti različitog tipa i pre svega zavisi šta par vežbača želi da postigne.

 

REDUKCIJA TELESNE TEŽINE

Program redukcije telesne težine je namenjen osobama koje nisu zadovoljni svojim izgledom, sa akcentom na smanjenje telesne mase – procenta masnih naslaga. Ovaj tip treninga obuhvata različite kardio i aerobne vežbe. Pored ovih vežbi, klijent mora da prilagodi svoju ishranu, kako bi rezultati bili vidljivi u kraćem roku, i kako bi se nakon postizanja željene težine ista održala.

Tokom trajanja programa, na nedeljnoj bazi se prati napredak klijenta – merenjem mase, obima grudi, ruku, struka, bokova i nogu. Takođe, organizuje se i merenje procenta masnoća i vode u organizmu.

 

POVEĆANJE MIŠIĆNE MASE

Trening povećanja mišićne mase je prilagođen osobama koje su postigle željenu telesnu masu, ali žele da povećaju svoju mišićnu masu i repetitivnu snagu. Program sadrži dosta intenzivne bazične vežbe sa povećanjem opterećenja i ciljem hipertrofije. Treninzi su vrlo sistematski raščlanjeni po mišićnim partijama kako bi se mišići odmorili do sledećeg treninga.

 

REKREACIJA ZAPOSLENIH (rad u malim grupama)

Rekreacija zaposlenih je namenjena grupnom treningu zaposlenih iz iste firme. Najčešće su u pitanju osobe koje se bave istim ili srodnim poslovima u firmi i čije telo je izloženo istom naporu. Ovaj vid treninga je posebno pogodan za osobe čiji posao zahteva dosta sedenja – informatičari, administrativni radnici, profesionalni vozači…, osobama čiji posao zahteva prisilne položaje – stomatolozi, zavarivači, parketari.

Ukratko – sve osobe koje zbog prirode svog posla moraju da ga obavljaju u neprirodnom ili opterećujućem položaju. Vežbe su posebno prilagođene vežbačima, zavisno od profesije kojom se bave, kako bi im se ciljne grupe mišića rasteretile i fizički spremile za radne napore. Ovi treninzi se kreiraju zajedno sa učesnicima, nakon detaljnog upoznavanja sa njihovim radnim navikama i koje fizičko opterećenje trpe.

 

GRUPNI FUNKCIONALNI TRENING

Trening je vrlo dinamičan sa raznim varijantama poligona, vežbama snage, izdržljivosti, kondicije, istezanja, sa ciljem blagog regulisanja telesne mase, tonusa muskulature i antistres programom. Trening se izvodi uz pomoć mnogih rekvizita, i što je najzanimljivije u tim treninzima, je što ni jedan trening nije isti.

Ovaj tip treninga je namenjen osobama koje žele rekreativno da se bave fizičkom aktivnošću, bez opterećujućeg faktora.

 

REHABILITACIJA

Rehabilitacija je program je namenjen osobama koje se oporavljaju nakon povreda, kao i tokom oporavka nakon operativnih zahvata. Program se dozira i prilagođava u dogovoru sa lekarom koji vodi računa o traumatološkom stanju klijenta. Najčešće su i propisane određene specifične vežbe od strane lekara, koje se moraju raditi i koje su prioritet. Drugi deo programa je prilagođen klijentu u zavisnosti od želje i mogućnosti klijenata. Oporavak i kontrolu pratimo zajedno sa lekarom, ujedno i konsultacije radi daljeg plana i programa.

 

Grupni i personalni treninzi se obavljaju u Novom Sadu, u prostorijama Veslačkog kluba “Danubius 1885”, nedaleko od glavnog ulaza na Štrand. Po dogovoru treninzi se mogu odvijati i kod klijenta na terenu.

Kontaktirajte me bez ustručavanja ukoliko ste zainteresovani za termine, ili vas interesuje više detalja o samim vežbama.

Leave a Reply