ZDRAVLJE: Kada da se vratimo treninzima posle preležane korone?

Svi koji žele da se vrate sportu posle preležane korone moraju da budu sigurni da bolest nije ostavila posledice na srce i pluća.

Veliki broj sportista bio je zaražen koronom, kao i ljudi koji se sportom bave rekreativno. Svi oni imaju isto pitanje – kada mogu da se vrate treninzima.

Povratak sportskim aktivnostima mora da se odredi individualno za svakog sportistu u odnosu na klinički tok COVID-19. Iako su sadašnje preporuke usredsređene pre svega na procenu srca i pluća, s obzirom na kompleksnost COVID-19 bolesti, nekada je potrebna sveobuhvatnija evaluacija koja uključuje psihološki status i ispitivanje mišićne funkcije.

Ako sportisti ostanu asimptomatski, postpeno vraćanje treningu treba da bude pod nadzorom timskog lekara ili doktora koji se bave
sportskom medicinom. Za asimptomatske sportiste sa otkrivenim COVID-19 antitelima kao odgovor na prethodnu infekciju, preporučuje se slična procena kao kod simptomatskih sportista sa pozitivnim testom na COVID-19 i treba sprovesti kardiovaskularno ispitivanje.

Za sportiste koji su pozitivni na COVID-19 i imali su blage ili umerene simptome, preporučuje se minimum 2 nedelje prestanka bilo kog treninga/vežbanja od trenutka pojave simptoma. Ne zna se tačno da li je povećan rizik od oštećenja miokarda u vidu miokarditisa, kod onih sportista koji su bili hospitalizovani u odnosu na one koji su bili u kućnoj izolaciji, ali obe grupe treba da urade kardiovaskularni pregled u kombinaciji sa srčanim biomarkerima i dijagnostičkim procedurama – ulrazvuk srca. Dalja dodatna ispitivanja sa srčanom magnetnom rezonancom, ili testom opterećenja zavise od slučaja do slučaja.

Za one koji su bili hospitalizovani sa COVID-19, ali čiji su srčani biomarkeri i dijagnostičke procedure npr. ultrazvuk srca bile bez pozitivnog nalaza, preporučuje se najmanje 2 nedelje odmora nakon odsustva simptoma pre nego što se podvrgnu pažljivoj
kliničkoj kardiovaskularnoj proceni praćenim postepenim nastavkom vežbanja.

Očekuje se da sportisti postepeno povećavaju intenzitet i trajanje treninga nakon preležane bolesti. Tokom ovog postepenog povratka sportu, treba svakodnevno pratiti srčanu frekvenciju, intenzitet opterećenja, spavanje, stres, umor i bol u mišićima, zajedno sa psihološkom spremnošću za povratak sportu. Vraćanje vežbanju i treningu mora da ide postepeno kroz nekoliko koraka i ne bi trebalo da počne pre 7 dana od nestanka simptoma, poželjno i duže.

Prvo krenuti 2 dana sa 15 minuta aktivnostima niskog intenziteta (hodanje, brzo hodanje, plivanje, vožnja bicikle, bez treninga opterećenja) održavajući srčanu frekvencu na oko 70% HRmax. Naredni dan početi sa 30 minuta treninga povećanjem opterećenja nabrojanih aktivnosti na oko 80% HRmax, npr. lagani džoging. Sledećih dana početi sa povećanjem dužine trajanja treninga u rasponu od 45/60 minuta, ali na opterećenju koje ne prelazi 80% HRmax. Sve dok ne prođe barem 15 dana od nestanka simptoma, nije preporučljivo vratiti se treningu gde će se prvi put postići opterećenje od 100 HRmax.